× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Độc Phong Lâm Độc Phong Lâm

Đang cập nhật ...

Thanh xuân như một tách trà
Sống mà cà khịa hẳn là rất vui.

Độc Phong Lâm

Thành không nói dối
Thành thật

Độc Phong Lâm

Bình nghịch đất
Bình địa

Độc Phong Lâm

Minh ngắm trăng
Minh Nguyệt

Độc Phong Lâm

Lợi nhỏ con
Lợi tiểu

Độc Phong Lâm

Trinh chảy máu
Trinh tiết

Độc Phong Lâm

Tâm có phép
Tâm thần

Độc Phong Lâm

ĐẠT
Bánh Đạt - đánh bạc
Đạt mời - mạt đời
Đạt ben - đen bạc
Đạt bạm - đạm bạc
Đạt là - lạc đà - Đà Lạt
Đạt lề - lạc đề
Đạt nhạo - đạo nhạc
Đạt phền - phạt đền
Đạt quyện - quạt điện
Đạt thầu - thoạt đầu
Đạt bề - đề bạt
Đạt 09 - Đ.. ko chán
Đạt 1 lít - Đ... 1 lát
Đạt triệu phú - Đ... triệu phát
Đạt tao nhĩ - Đ... tao nhã
Đạt tung phịt - Đ... tung phát
Đạt em Phúc - Đ... em phát
Đạt xả lín - Đ... xả láng
Đạt mê min - Đ... mê man
This is Đạt - That is Đ...
Master Đạt - Mát tơ Đ...

Độc Phong Lâm

Theo nghiên cứu của NASA bão bao giờ cũng có gió.

Độc Phong Lâm

Sau lưng người đàn ông ở dơ là người đàn bà thờ ơ.

Độc Phong Lâm

Xinh đẹp ngực lép không sao
Xấu phải kết cấu lao đao người nhìn

Độc Phong Lâm

Mày ngu như lợn, xin lỗi nói thế hơi xúc phạm con lợn.

Độc Phong Lâm

- Biển nào mà có động vật trong rừng?
- Biển báo

Độc Phong Lâm

Học nhiều hiểu được bảo nhiêu
Vừa yêu vừa học mới siêu điêu luyện

Độc Phong Lâm

Hỡi thế gian tiền là chi
Mà khiến đôi lứa chia ly chẳng thành.

Độc Phong Lâm

Hãy là sự kinh hoàng với những kẻ xuất chúng!

Độc Phong Lâm

Cuộc đời thật lắm tơi bời
Cớ sao nhiều kẻ thảnh thơi vậy trời.

Độc Phong Lâm

Vì cao ráo nên rất hổ báo với tủn ngủn.

Độc Phong Lâm