× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

BB&RM BB&RM

Bao bọc bởi bấp bênh bộn bề, bồng bột bực bội, buồn bã bỏ bê buôn bán bánh bao, bẽ bàng bái biệt bạn bè, Bảo bức bách bước bên bờ biển bán bong bóng.